Ferris State vs. Mercyhurst - Oct. 20 (Photos by Scott Whitney)